PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Pytania i odpowiedzi

W ostatnich latach coraz więcej ludzi z różnych powodów decydują się opuścić kraj rodzinny i wyemigrować do Europy. Często są to nie tylko pojedyncze osoby chcące rozwijać swoją karierę, ale również całe rodziny z dziećmi. Zgodnie ze statystykami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień dzisiejszy w Polsce przebywa niespełna 2 miliony zatrudnionych imigrantów. Mając do dyspozycji wyspecjalizowanych cudzoziemców w Polsce jak...

Relokacja do Polski to nie tylko duża zmiana dla pracowników, ale nierzadko również dla ich rodzin, w tym niepełnoletnich, uczących się dzieci. Rodzice zmieniający miejsce zamieszkania wraz z dziećmi, muszę zadbać o zapisanie dziecka do szkoły w Polsce, ze względu na obowiązek kształcenia. Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym wymaga przedsięwzięcia kroków, które zapewnią dzieciom łatwiejszy start, zadbają o ich dobrostan...

Wielu polskich przedsiębiorców zmaga się z zawiłościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców. Może Ty również chciałbyś podpisać umowę z obywatelem innego kraju i zastanawiasz się, jak tego dokonać nie narażając się jednocześnie na niedopełnienie obowiązków spoczywających na pracodawcy, a co za tym idzie – na kary finansowe i inne nieprzyjemności? Jak zatrudnić obcokrajowca a jednocześnie nie przeoczyć żadnej istotnej kwestii? O...

Relokacja pracowników do Polski  Zatrudnianie Cudzoziemców  już od kilku lat staje się normą i nieodłączną częścią procesu rekrutacji. Polska jako kraj, jest atrakcyjnym miejscem do rozwoju biznesu przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych, które chętnie zakładają tu swoje oddziały. Widoczny jest również trend rozwoju już istniejących w Polsce przedsiębiorstw, które poszerzają zakres swoich działań. Zwiększenie liczby inwestycji oraz ciągły rozwój firm sprawia, że...

Myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców? Odczuwasz braki kadrowe, a na polskim rynku pracy nie ma specjalistów z twojego zakresu zainteresowań - ten artykuł jest dla Ciebie! Według aktualnych danych Ministerstwa Rodziny i Pracy, w dalszym ciągu możemy zaobserwować rosnący trend odnośnie liczny zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, jak i liczbę wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.  Legalna praca dla cudzoziemców w...

Paszport jest najważniejszym dokumentem, który posiadać powinien każdy cudzoziemiec znajdujący się na terenie RP. Jest to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość, niezbędny do załatwienia niemal każdej sprawy urzędowej w Polsce, a jego brak może spowodować wiele problemów oraz wywołać u cudzoziemca dużo stresu. Utrata paszportu, zgubienie paszportu przez cudzoziemca przebywającego w Polsce, koniec okresu ważności paszportu, a także unieważnienie paszportu przez Organ...

Myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców? Zastanawiasz się, od czego zacząć? Odczuwasz braki kadrowe, a na polskim rynku pracy nie ma specjalistów z twojego zakresu zainteresowań - ten artykuł jest dla Ciebie! Według aktualnych przepisów prawnych istnieje wiele przypadków, w jakich zatrudnienie cudzoziemców jest stosunkowo łatwiejsze, a co za tym idzie, ścieżka do zatrudnienia jest o wiele krótsza.  Legalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce Warunkiem...

W ostatnich latach możemy zauważyć znaczny wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski - nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. Warunki zatrudniania cudzoziemców różnią się zależności od kraju. W Polsce zatrudnianie cudzoziemców regulowane jest przez prawo krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca, Pracodawca powinien skonsultować się z lokalnymi organami odpowiedzialnymi za imigrację i zatrudnienie....

Trwający od kilku lat dynamiczny rozwój rynku pracy w Polsce oraz korzystne warunki zatrudnienia przyciągają do Polski tysiące cudzoziemców, nie tylko niewykwalifikowanych pracowników, ale również specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w globalnych korporacjach. W 2023 roku liczba obcokrajowców pracujących w Polsce przekroczyła już milion. Spośród nich najwięcej jest obywateli Ukrainy i Białorusi, ale zauważalne jest zwiększenie liczby pracowników pochodzących z Indii,...

W dzisiejszym globalnym rynku pracy korzystanie z doświadczenia oraz umiejętności wyspecjalizowanych pracowników zagranicznych stało się nieodłączną częścią rozwoju oraz strategii wielu firm. Warto zauważyć, że proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców może być skomplikowany i czasochłonny. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracowników z zagranicy powinien mieć pełną świadomość na temat potencjalnych trudności wynikających ze skomplikowanego prawa imigracyjnego oraz ryzyka, które wiąże się...

Analizując sytuację demograficzną Europy oraz polski rynek pracy pod kątem trendów występujących w poszczególnych branżach możemy zidentyfikować trzy główne powody, dla których polscy pracodawcy powinni, choć w tym przypadku bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie, są zmuszeni, do otworzenia drzwi swoich przedsiębiorstw dla zagranicznych pracowników. Pierwszym z negatywnych trendów jest znaczny spadek demograficzny, który zgodnie z przewidywaniami ekspertów przyczyni się do skurczenia polskiego...

Napływ zagranicznych pracowników do gospodarki kraju przyjmującego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Imigranci stanowią istotny element gospodarki kraju przyjmującego. W tym artykule skupię się na pięciu aspektach, które pokazują pozytywny wpływ imigracji na rozwój gospodarczy. Przybliżając tematykę z perspektywy korzyści, postaram się jednocześnie przedstawić złożoność tego zjawiska. Imigranci przyczyniają się do wzrostu dynamiki na rynku pracy, rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, a także...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie