Pytania i odpowiedzi - Mobirel
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Pytania i odpowiedzi

Rynek najmu w Polsce jest dynamiczny i zróżnicowany, zarówno pod względem lokalnym, jak i cenowym. Jednocześnie jednak jest on stosunkowo mały i wciąż rozwijający się w porównaniu do innych państw europejskich. Wynajem mieszkań w przypadku osób młodych, rozpoczynających samodzielne życie, jak również cudzoziemców – studiujących......

Jedną z głównych przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski w ciągu ostatnich lat są zagraniczne inwestycje. W konsekwencji, zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin takich jak: IT, finanse, automotive oraz na specjalistów z zakresu usług dla biznesu wzrosło nieporównywalnie względem lat ubiegłych. Międzynarodowe spółki otwierając w Polsce......

Wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej niż urzędowych procedur obawia się wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Nie wiedzą oni często, że jedyne dodatkowe koszty, które muszą ponieść w związku z zatrudnieniem obcokrajowca to opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę bądź......

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy. Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie......

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu......

Słowem wstępu: Karta Pobytu to nie to samo co Zezwolenie na pobyt czasowy. Terminy te często idą w parze, ponieważ Karta Pobytu wydawana jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na pobyt czasowy. Czy cudzoziemiec może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, nie posiadając jednocześnie karty pobytu?......

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP wiąże się dla pracodawców z obowiązkami, których należy dochować, aby zatrudnienie odbyło się w sposób pełni legalny. Poniżej przedstawimy najczęstsze problemy pracodawców mierzących się z zalegalizowaniem pracy obcokrajowca. Dobór odpowiedniej procedury. Legalizacja pracy może przyjąć kilka wariantów. Aby wybrać odpowiednie......

Test rynku pracy to procedura, którą firma bądź osoba chcąca zatrudnić pracownika zagranicznego musi przejść, aby potwierdzić brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Test rynku pracy w swoim założeniu ma ochronę polskiego rynku pracy i aktywizację osób, które figurują w rejestrach bezrobotnych......

Branża budowlana w Polsce przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników. Wykwalifikowanych ślusarzy, spawaczy, dekarzy, czy wszelkiego rodzaju monterów pracodawcy muszą szukać z przysłowiową świecą. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w budowach, remontach i wykończeniach jest otwieranie wakatów dla cudzoziemców. Aktualnie największym zainteresowaniem firm z tego......

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą mieć świadomość, jakie obowiązki nakłada na nich prawo w związku z ich zatrudnieniem. Nie każdy wie między innymi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność zarówno w wypadku zatrudnienia obcokrajowca nieposiadającego dokumentu legalizującego jego pracę – jeżeli nie jest on z niego zwolniony, jak......

Na przestrzeni ostatniej dekady branża IT rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Choć polskie uczelnie kształcą coraz więcej cenionych specjalistów tej profesji, szacuje się, iż niedobór w sektorze IT sięga kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w dziedzinach technologii informacyjnej jest otwieranie wakatów......

Niebieska Karta UE wydawana jest pracownikom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji. Jest to dokument ustanowiony przez dyrektywę Rady 2009/50/WE, wydawany w niemal każdym kraju wspólnoty europejskiej. Pracownik jest wedle ww. dyrektywy pracownikiem wysoko wykwalifikowanym, gdy: Posiada......

Czy wiesz, że? Obywatele Unii Europejskiej, obywatela EFTA oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkujący w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy są zobowiązani do zarejestrowania pobytu u właściwego miejscowo Wojewody? Aby zarejestrować pobyt należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim zgodnym z adresem zamieszkania następujące dokumenty: – wypełniony......

Powołując się na dane publikowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawiamy Państwu krótki raport dotyczący napływu cudzoziemców do Polski w I połowie bieżącego roku. Jak podają rządowe dane, liczba wniosków w sprawie legalizacji pobytu wzrosła o 14% względem ubiegłego roku. Od początku 2019 roku w......

Tylko część cudzoziemców jest zwolniona z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Dla pozostałych pracodawca powinien uzyskać dokument, który ich pracę zalegalizuje. Dziś napiszemy o zezwoleniach na pracę wydawanych przez Urzędy Wojewódzkie. Do wyboru mamy 5 rodzajów zezwoleń: A- dla cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce......

Absolwenci polskich studiów stacjonarnych posiadający Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogą zmienić pracodawcę bez konieczności zmiany decyzji. Ciąży na nich wyłącznie obowiązek pisemnego poinformowania Urzędu o tej zmianie. Decyzja pobytowa w celu wykonywania pracy dla absolwentów studiów stacjonarnych nie określa warunków zatrudnienia, zmianę pracodawcy......

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie