Pytania i odpowiedzi - Mobirel
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Pytania i odpowiedzi

Trwający od kilku lat dynamiczny rozwój rynku pracy w Polsce oraz korzystne warunki zatrudnienia przyciągają do Polski tysiące cudzoziemców, nie tylko niewykwalifikowanych pracowników, ale również specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w globalnych korporacjach. W 2023 roku liczba obcokrajowców pracujących w Polsce przekroczyła już milion. Spośród nich......

W dzisiejszym globalnym rynku pracy korzystanie z doświadczenia oraz umiejętności wyspecjalizowanych pracowników zagranicznych stało się nieodłączną częścią rozwoju oraz strategii wielu firm. Warto zauważyć, że proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców może być skomplikowany i czasochłonny. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracowników z zagranicy powinien mieć pełną......

Analizując sytuację demograficzną Europy oraz polski rynek pracy pod kątem trendów występujących w poszczególnych branżach możemy zidentyfikować trzy główne powody, dla których polscy pracodawcy powinni, choć w tym przypadku bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie, są zmuszeni, do otworzenia drzwi swoich przedsiębiorstw dla zagranicznych pracowników. Pierwszym z......

Napływ zagranicznych pracowników do gospodarki kraju przyjmującego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Imigranci stanowią istotny element gospodarki kraju przyjmującego. W tym artykule skupię się na pięciu aspektach, które pokazują pozytywny wpływ imigracji na rozwój gospodarczy. Przybliżając tematykę z perspektywy korzyści, postaram się jednocześnie przedstawić złożoność tego zjawiska.......

Dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy może przysporzyć wiele stresu, w internecie popularne są takie hasła jak “kontrola pip z donosu”, “kontrola pip kary”, świadczą one o tym, że pracodawcy obawiają się nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez ten organ.......

Od ponad pół wieku Polska jest kierunkiem emigracyjnym przedstawicieli wszelkich nacji. Transformacja ustrojowa i związane z nią otwarcie granic umożliwiły swobodny przepływ ludności zarówno z, jak i do Polski. Kluczowe znaczenie miały tu zmiany przeprowadzane w latach 80 i 90 XX wieku. Otwarcie granic zachęciło......

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców to temat niezwykle popularny i ważny z punktu widzenia pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie spada zainteresowanie ich zatrudnieniem przez polskich pracodawców. Według danych GUS w połowie 2023 roku w Polsce pracowało 982,9 tys,......

Wynajem mieszkań cudzoziemcom jest tematem budzącym pewne kontrowersje i obawy w społeczeństwie. Zdarza się, że wynajmujący obawiają się bariery językowej oraz kulturowej, nieznajomości przez najemców przepisów dotyczących najmu w Polsce, stabilności finansowej cudzoziemców czy ich dbałości o nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że obawy te, które oczywiście......

Egzotyczne państwa kojarzą się z wakacjami przygodami, oryginalną kuchnią, odmienną kulturą. Ale egzotyczne kraje są też kolebką talentów, które zasilają polski rynek pracy. Coraz częściej w statystykach imigracyjnych znajdujemy zagranicznych pracowników w Polsce pochodzących z odległych zakątków świata takich jak Indie, Filipiny czy Brazylia. Ale,......

Wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski posiada prawo jazdy wydane przez zagraniczne organy, i zakłada, że będą mogli posługiwać się nim również tutaj. Czy słusznie? Czy każde zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce? O tym kiedy trzeba wymienić zagraniczne prawo jazdy oraz jak uzyskać polskie......

Rynek najmu w Polsce jest dynamiczny i zróżnicowany, zarówno pod względem lokalnym, jak i cenowym. Jednocześnie jednak jest on stosunkowo mały i wciąż rozwijający się w porównaniu do innych państw europejskich. Wynajem mieszkań w przypadku osób młodych, rozpoczynających samodzielne życie, jak również cudzoziemców – studiujących......

Jedną z głównych przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski w ciągu ostatnich lat są zagraniczne inwestycje. W konsekwencji, zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin takich jak: IT, finanse, automotive oraz na specjalistów z zakresu usług dla biznesu wzrosło nieporównywalnie względem lat ubiegłych. Międzynarodowe spółki otwierając w Polsce......

Wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej niż urzędowych procedur obawia się wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Nie wiedzą oni często, że jedyne dodatkowe koszty, które muszą ponieść w związku z zatrudnieniem obcokrajowca to opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę bądź......

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy. Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie......

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu......

Słowem wstępu: Karta Pobytu to nie to samo co Zezwolenie na pobyt czasowy. Terminy te często idą w parze, ponieważ Karta Pobytu wydawana jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na pobyt czasowy. Czy cudzoziemiec może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, nie posiadając jednocześnie karty pobytu?......

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie