PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Działania wymagane od pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Wielu polskich przedsiębiorców zmaga się z zawiłościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców. Może Ty również chciałbyś podpisać umowę z obywatelem innego kraju i zastanawiasz się, jak tego dokonać nie narażając się jednocześnie na niedopełnienie obowiązków spoczywających na pracodawcy, a co za tym idzie – na kary finansowe i inne nieprzyjemności? Jak zatrudnić obcokrajowca a jednocześnie nie przeoczyć żadnej istotnej kwestii? O czym trzeba pamiętać przy zatrudnieniu pracownika z Indii, a o czym przy nawiązaniu stosunku pracy z obywatelem Ukrainy? Pytań rodzi się wiele, gdyż, istotnie, o wielu kwestiach trzeba pamiętać. Pracodawco, poznaj ścieżkę krok po kroku i zatrudniaj cudzoziemców ze spokojną głową!

Jak zatrudnić cudzoziemca? Weryfikacja dokumentów

Znalazłeś idealnego kandydata na stanowisko w Twojej firmie – jednak nie jest on obywatelem Polski? Przed zatrudnieniem obcokrajowca koniecznie zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą jego sytuacji pobytowej – poproś o przedstawienie odpowiednich dokumentów, które pozwolą Ci na sprawdzenie, czy cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski legalnie; takich jak paszport, wiza, czy decyzja pobytowa.

Nie wiesz, jak przeprowadzić taką weryfikację? A może zatrudniasz już obywateli innych państw? Skontaktuj się z nami, przeprowadzimy dla Ciebie audyt legalności zatrudnienia Twoich pracowników.

Działania wymagane od pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Zatrudnianie obcokrajowców a zezwolenie na pracę

W wielu przypadkach zezwolenie na pracę będzie dokumentem, bez którego nie będziesz mógł zatrudnić obywatela kraju trzeciego. To konieczny krok, który należeć będzie do Ciebie – zawnioskować o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca powinien właśnie pracodawca. Twój wniosek rozpatrzy Urząd Wojewódzki właściwy ze względu na miejsce siedziby Twojej firmy. Upewnij się, że podstawa pobytu cudzoziemca, z którym chcesz podpisać umowę pozwala mu na wykonywanie pracy (czyli nie przebywa on w Polsce np. na podstawie wizy turystycznej lub innego dokumentu wykluczającego podjęcie zatrudnienia).

Najpopularniejszym rodzajem zezwolenia na pracę jest zezwolenie typu A. Istnieją jednak również inne dokumenty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców – jednym z nich jest oświadczenie o powierzeniu pracy, które uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeśli masz zamiar zatrudnić obywateli krajów takich jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, czy Ukraina. Jest to tzw. uproszczona procedura zatrudniania obywateli z tej piątki państw.

Obywatele Ukrainy, ze względu na aktualną sytuację polityczną, posiadają jednak szereg ułatwień, w tym możliwość pracy bez dodatkowych zezwoleń. Jeśli chcesz więc zatrudnić pracownika z Ukrainy, wystarczy, że powiadomisz o tym fakcie właściwy PUP.

W jakich jeszcze przypadkach nie musisz ubiegać się o pozwolenie na pracę dla kandydata spoza Polski? Są to oczywiście obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także studenci studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, absolwenci tychże uczelni oraz kilka innych grup cudzoziemców.

Zatrudnienie obcokrajowca i procedura pobytowa

Przeprowadziłeś weryfikację kandydata pod względem legalności jego pobytu oraz uzyskałeś dla niego stosowne pozwolenie na pracę – spora część procedury już za Tobą!

O ile uzyskanie zezwolenia na pracę jest obowiązkiem pracodawcy, o tyle uzyskanie zezwolenia na pobyt/ jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę leży już po stronie cudzoziemca. Mimo że stroną wnioskującą jest obcokrajowiec, pracodawca musi jednak mieć pewność, że pobyt jego pracownika jest legalny przez cały okres zatrudnienia. Pamiętaj również, że cudzoziemiec nie może świadczyć pracy na warunkach innych niż te określone w zezwoleniu na pracę lub jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Działania wymagane od pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Jak zatrudnić obcokrajowca i nie martwić się o formalności? Z Mobirel to możliwe!

Mimo wielu kroków, jakie musisz podjąć przed i po zatrudnieniu pracownika z innego kraju, pamiętaj – nie wszystko musi spoczywać na Twoich barkach. Nasz Zespół składa się ze specjalistów, którym możesz zlecić proces uzyskania zezwoleń na pracę dla Twoich pracowników, jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę, uzyskasz również nasze wsparcie w procedurach wizowych kandydatów oraz w ich relokacji z kraju pochodzenia.

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność legalnego zatrudnienia obcokrajowca, a kary za powierzenie pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie sięgają aż 30 000 zł. Warto więc wesprzeć cudzoziemca także w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ponieważ procedura ta jest często długa i skomplikowana, możesz w całości oddelegować ją nam – kompleksowo zajmiemy się sprawami pobytowymi Twoich pracowników, przeprowadzimy ich przez całą ścieżkę urzędową – od złożenia wniosku do odebrania decyzji i karty pobytu.

Zainteresowały Cię nasze usługi? Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś! ×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie