Zatrudnianie obcokrajowców

Kompleksowo zajmujemy się administracją zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Oferujemy m.in.:

 

a) Kompletne przygotowanie i złożenie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

b) Kompletne przygotowanie i złożenie wniosku o rejestracje Zezwolenia na pracę cudzoziemca w RP typu A, B, C, D, E oraz S.

c) Kompletne przygotowanie wniosku oraz administrowaniu procesu aplikowania o Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na zaistniałe okoliczności lub Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

d) Asysta pracownika Mobirel podczas składania wniosku o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w odpowiednim Urzędzie.

e) Indywidualna konsultacja dotycząca procesu wizowego dla pracownika ubiegającego się o wizę przeprowadzona w oparciu o wymagania konkretnego Konsulatu.

f) Szkolenia z zakresu administracji zatrudnienia pracowników zagranicznych

 

Naszym Klientom oferujemy także dodatkowe usługi, do których należą:

 

a) Research rynku mieszkań w oparciu o potrzeby przyszłych pracowników.

b) Bezpośredni wynajem mieszkań dla firmy Klienta przez spółkę.

c) Pakiety concierge, zapewniające cudzoziemcom wsparcie na początku pobytu w Polsce.

d) Przewodniki dla cudzoziemców tworzone na potrzeby konkretnych miast.

×
Zadzwoń: +48570300998

a my zadzwonimy do Ciebie