PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Zatrudnianie obcokrajowców

Polscy pracodawcy co raz częściej stają przed wyzwaniami związanymi z otworzeniem się rodzimego rynku pracy dla cudzoziemców. Wiele branż zmaga się z deficytem wykwalifikowanej kadry pracowniczej, jednak obawia się zagranicznych rekrutacji i stawia sobie pytanie „jak zatrudnić cudzoziemca?”. Nasza oferta w pełni odpowiada potrzebom przedsiębiorców, którzy decydują się na poszerzenie swojego zespołu pracowników o osoby z innych krajów.

JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA?

Pytanie jak zatrudnić obcokrajowca zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wielu czynników. Podstawowym aspektem będzie pochodzenie danego kandydata. Posiadane obywatelstwo determinuje to, w jaki sposób przebiegnie procedura relokacji obcokrajowca do Polski.

Na wstępie należy określić czy cudzoziemiec posiada obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej czy jest to obywatel, tak zwanego w prawie migracyjnym, kraju trzeciego. Jeśli zatrudnienie dotyczy obcokrajowca spoza UE powoduje to konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania dokumentów pozwalających na zatrudnienie obcokrajowca.

Kolejnym ważnym etapem weryfikacji jest potwierdzenie obecnego kraju rezydencji kandydata, a co się z tym wiąże, określenie czy zachodzi wymóg posiadania wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie zlecenia od naszych klientów rozpoczynamy od dokładnej i wnikliwej weryfikacji dokumentacji kandydata oraz potwierdzenia lub podważenia przesłanek do skorzystania z odpowiedniej ścieżki legalizacji.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Po weryfikacji statusu wskazanego kandydata zespół specjalistów do spraw imigracji przygotowuje plan relokacji, określając najdogodniejszy i najszybszy sposób na legalne zatrudnienie cudzoziemca.

Podstawowym dokumentem, który pozwala na zatrudnianie obcokrajowców spoza UE jest Zezwolenie na pracę. Istnieją różne rodzaje Zezwolenia na pracę, w zależności od formy w jakiej pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca. Dla pracodawcy, który znalazł odpowiedniego pracownika pochodzącego z kraju trzeciego, Zezwolenie na pracę będzie najodpowiedniejszym rodzajem dokumentu.

Istnieją także inne szczególne rodzaje dokumentów dla cudzoziemców, które sprawiają, że zatrudnienie obcokrajowca staje się możliwe. Są to między innymi Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy bądź konkretne rodzaje wiz.

Specjaliści Mobirel na wstępnym etapie procesu rekrutacji obcokrajowca oszacują dla Państwa, który z dokumentów legalizujących zatrudnienie będzie najbardziej praktyczny i odpowiedni dla konkretnego przypadku, a także wskażą estymację kiedy zatrudnienie cudzoziemca będzie mogło dojść do skutku, to znaczy kiedy zakończą się wymagane postępowania administracyjne.

zatrudnianie obcokrajowców

ZEZWOLENIE NA POBYT

Oferowane przez nas usługi są w pełni kompleksowe, obejmują zarówno wsparcie w zakresie uzyskania zgodnego z przepisami krajowymi i unijnymi Zezwolenia na pracę jak również gwarantują legalny pobyt cudzoziemców w Polsce.

Pierwszym dokumentem obcokrajowca przenoszącego się do Polski jest, co do zasady, wiza. Wszystkie obsługiwane przez nas procesy związane z uzyskaniem Zezwoleń na pracę posiadają w pakiecie pełne wsparcie wizowe. Posiadamy wewnętrzny dział Visa Support, czuwający nad aktualnymi procedurami i wspierający cudzoziemców w uzyskaniu wiz pozwalających na wjazd do Strefy Schegnen.

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski dedykowani specjaliści rozpoczynają procedury związane ze złożeniem wniosków o udzielenie wszelkiego rodzaju zezwoleń na pobyt. Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu cudzoziemców w postępowaniach o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, stały, a także w uzyskaniu statusu rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej. Oferta legalizacji pobytu jest elastyczna i pozwala na dopasowanie zakresu usług do potrzeb pracodawców oraz cudzoziemców.

Dzięki wieloaspektowej asyście podczas legalizacji pobytu obcokrajowców oraz kompleksowej pomocy w uzyskaniu dokumentów pozwalających na zatrudnienie lub delegowanie do polskich firm, przedsiębiorcy mogą zająć się tym co dla nich kluczowe – rozwojem własnego biznesu – a postępowania administracyjne i kontakty z Urzędami pozostawić w rękach specjalistów takich jak zespół Mobirel.

jak zatrudnić obcokrajowca

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2024 r.

Światowe trendy w tworzeniu multikulturowych organizacji, a także deficyty w wielu branżach sprawiają, że polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na relokację obcokrajowców. Zatrudnianie cudzoziemców w roku 2023r. stało się już powszechnym procesem.

Firmy mają do wyboru różne modele zatrudnienia pracowników zagranicznych, począwszy od nawiązania tradycyjnego stosunku pracy, poprzez umowy cywilno-prawne, współpracę B2B, po zyskujący coraz większą popularność leasing pracowników.

Bez względu na to jaką formę zatrudnienia uznają Państwo za najwłaściwszą, jaki kierunek rekrutacji Państwo obiorą ani w jakiej branży działają, oferta Mobirel jest stworzona tak aby wesprzeć Państwa biznes w zakresie szeroko pojętych usług relokacyjnych, prawnych i administracyjnych.

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie