PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Czy należy obawiać się wynajmu mieszkania cudzoziemcom? Formy umowy najmu

Wynajem mieszkań cudzoziemcom jest tematem budzącym pewne kontrowersje i obawy w społeczeństwie. Zdarza się, że wynajmujący obawiają się bariery językowej oraz kulturowej, nieznajomości przez najemców przepisów dotyczących najmu w Polsce, stabilności finansowej cudzoziemców czy ich dbałości o nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że obawy te, które oczywiście mają prawo mieć właściciele mieszkań, nie dotyczą jedynie obcokrajowców, bo takie problemy mogą pojawić się w przypadku każdego najemcy. Optymalnym rozwiązaniem będzie więc ocenianie każdego potencjalnego najemcy indywidualnie, biorąc pod uwagę jego podstawę, powody pobytu w Polsce, sytuację finansową oraz miejsce zatrudnienia. Na pytania z tym związane, potencjalni najemcy będą mieli okazję odpowiedzieć już przy pierwszym spotkaniu, podczas oglądania mieszkania. 

Jaka umowa najmu dla obcokrajowca? Formy umowy najmu mieszkania 

Nieodzownym elementem wynajmu mieszkania jest sporządzenie pisemnej umowy w celu zapewnienia klarowności i ochrony interesów obu stron. Umowa najmu w Polsce jest zawierana na czas określony bądź nieokreślony i umożliwia najemcy wykorzystywanie nieruchomości na cele mieszkalne. W umowie najmu dla obcokrajowca określa się czas trwania umowy, wysokość czynszu, termin i metodę płatności, warunki korzystania z nieruchomości, obowiązki obu stron, zasady rozwiązania umowy oraz dane właściciela,  najemcy i osób, które mają prawo do zamieszkania. Oczywiście, konieczne jest również złożenie podpisów przez obie strony umowy. Istnieje również możliwość podpisania umowy najmu okazjonalnego dla obcokrajowca, w przypadku której występuje konieczność dołączenia do umowy takich dokumentów jak: 

  1. oświadczenie najemcy, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu – istotnym jest, że żeby spełnić ten wymóg, najemca musi mieć w Polsce członka rodziny bądź inną znajomą osobę, która jest właścicielem nieruchomości i pozwoli mu na wskazanie owego lokalu;
  3. oświadczenie właściciela powyższego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu. 

Podpisanie tego typu umowy wiąże się z wizytą u notariusza oraz dodatkowymi kosztami sporządzenia najmu. W przypadku obcokrajowców, którzy nie posługują się jeszcze językiem polskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym, konieczne jest zapewnienie wsparcia tłumacza przysięgłego. 

jaka umowa najmu dla obcokrajowca?

Umowa najmu z cudzoziemcem – wsparcie Mobirel

Mobirel jako firma relokacyjna, z wieloletnim doświadczeniem w branży, wspiera także proces poszukiwania mieszkań dla pracowników relokujących się do Polski ze względu na podejmowaną pracę. Wynajmujący oddający na wynajem swoje mieszkania, mogą być pewni, że dbamy zarówno o prawne zabezpieczenie posiadanego przez nich lokalu jak i dobra przyszłego najemcy, tak aby współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron. Kwestie negocjacji zapisów umowy czy też wyjaśnienie jej postanowień oraz przetłumaczenie leżą po naszej stronie, dzięki czemu właściciel może być pewien, że warunki najmu będą dla najemcy klarowne co przełoży się na bezproblemowy wynajem. Współpraca z nami wyklucza ryzyko nieporozumień związanych np. z odmiennym doświadczeniem kulturowym, czy barierą językową. Nasi specjaliści, posługujący się wieloma językami, asystują cudzoziemcom podczas oglądania mieszkań, a także podczas podpisania umowy i przekazania lokalu, dzięki czemu zapewniamy komfort dopełniania formalności, nawet gdy któraś ze stron nie czuje się pewnie w rozmowach prowadzonych w obcym dla siebie języku. Warto dodać, że podczas zawierania umowy najmu z cudzoziemcem wspieranym przez Mobirel, wynajmujący nie muszą martwić się o legalność pobytu obcokrajowca czy jego zatrudnienie w Polsce, gdyż niemal zawsze to my pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt, co pozwala wynajmującemu z łatwością zweryfikować wszelkie wątpliwe kwestie.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie