PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Legalny pobyt

Relokacja do Polski to nie tylko duża zmiana dla pracowników, ale nierzadko również dla ich rodzin, w tym niepełnoletnich, uczących się dzieci. Rodzice zmieniający miejsce zamieszkania wraz z dziećmi, muszę zadbać o zapisanie dziecka do szkoły w Polsce, ze względu na obowiązek kształcenia. Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym wymaga przedsięwzięcia kroków, które zapewnią dzieciom łatwiejszy start, zadbają o ich dobrostan...

Relokacja pracowników do Polski  Zatrudnianie Cudzoziemców  już od kilku lat staje się normą i nieodłączną częścią procesu rekrutacji. Polska jako kraj, jest atrakcyjnym miejscem do rozwoju biznesu przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych, które chętnie zakładają tu swoje oddziały. Widoczny jest również trend rozwoju już istniejących w Polsce przedsiębiorstw, które poszerzają zakres swoich działań. Zwiększenie liczby inwestycji oraz ciągły rozwój firm sprawia, że...

Paszport jest najważniejszym dokumentem, który posiadać powinien każdy cudzoziemiec znajdujący się na terenie RP. Jest to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość, niezbędny do załatwienia niemal każdej sprawy urzędowej w Polsce, a jego brak może spowodować wiele problemów oraz wywołać u cudzoziemca dużo stresu. Utrata paszportu, zgubienie paszportu przez cudzoziemca przebywającego w Polsce, koniec okresu ważności paszportu, a także unieważnienie paszportu przez Organ...

W dzisiejszym globalnym rynku pracy korzystanie z doświadczenia oraz umiejętności wyspecjalizowanych pracowników zagranicznych stało się nieodłączną częścią rozwoju oraz strategii wielu firm. Warto zauważyć, że proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców może być skomplikowany i czasochłonny. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracowników z zagranicy powinien mieć pełną świadomość na temat potencjalnych trudności wynikających ze skomplikowanego prawa imigracyjnego oraz ryzyka, które wiąże się...

Wynajem mieszkań cudzoziemcom jest tematem budzącym pewne kontrowersje i obawy w społeczeństwie. Zdarza się, że wynajmujący obawiają się bariery językowej oraz kulturowej, nieznajomości przez najemców przepisów dotyczących najmu w Polsce, stabilności finansowej cudzoziemców czy ich dbałości o nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że obawy te, które oczywiście mają prawo mieć właściciele mieszkań, nie dotyczą jedynie obcokrajowców, bo takie problemy mogą pojawić się...

Wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski posiada prawo jazdy wydane przez zagraniczne organy, i zakłada, że będą mogli posługiwać się nim również tutaj. Czy słusznie? Czy każde zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce? O tym kiedy trzeba wymienić zagraniczne prawo jazdy oraz jak uzyskać polskie prawo jazdy dla obcokrajowca piszemy w poniższym artykule. Prawo jazdy wydane w krajach UE i międzynarodowe...

Rynek najmu w Polsce jest dynamiczny i zróżnicowany, zarówno pod względem lokalnym, jak i cenowym. Jednocześnie jednak jest on stosunkowo mały i wciąż rozwijający się w porównaniu do innych państw europejskich. Wynajem mieszkań w przypadku osób młodych, rozpoczynających samodzielne życie, jak również cudzoziemców - studiujących lub pracujących w Polsce jest naturalnym pierwszym wyborem, dając większą elastyczność i mniejsze wymagania finansowe...

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy. Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec nieposiadający ważnej wizy, który wyczerpał już możliwość podróży...

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu o inne okoliczności, o ile pracodawca uzyska dla nich wcześniej niezbędne tak-czy-inaczej zezwolenie na pracę....

Słowem wstępu: Karta Pobytu to nie to samo co Zezwolenie na pobyt czasowy. Terminy te często idą w parze, ponieważ Karta Pobytu wydawana jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na pobyt czasowy. Czy cudzoziemiec może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, nie posiadając jednocześnie karty pobytu? Tak. Sytuacja taka ma miejsce m.in. bezpośrednio po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,...

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą mieć świadomość, jakie obowiązki nakłada na nich prawo w związku z ich zatrudnieniem. Nie każdy wie między innymi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność zarówno w wypadku zatrudnienia obcokrajowca nieposiadającego dokumentu legalizującego jego pracę – jeżeli nie jest on z niego zwolniony, jak i w wypadku zatrudnienia osoby, która nie przedstawi dokumentów potwierdzających jej legalny pobyt na terytorium...

Niebieska Karta UE wydawana jest pracownikom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji. Jest to dokument ustanowiony przez dyrektywę Rady 2009/50/WE, wydawany w niemal każdym kraju wspólnoty europejskiej. Pracownik jest wedle ww. dyrektywy pracownikiem wysoko wykwalifikowanym, gdy: Posiada wyższe wykształcenie bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem Lub Posiada 5-letnie doświadczenie na takim samym stanowisku lub zbliżonym...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie