Legalna praca - Mobirel
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Legalna praca

Egzotyczne państwa kojarzą się z wakacjami przygodami, oryginalną kuchnią, odmienną kulturą. Ale egzotyczne kraje są też kolebką talentów, które zasilają polski rynek pracy. Coraz częściej w statystykach imigracyjnych znajdujemy zagranicznych pracowników w Polsce pochodzących z odległych zakątków świata takich jak Indie, Filipiny czy Brazylia. Ale,...

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP wiąże się dla pracodawców z obowiązkami, których należy dochować, aby zatrudnienie odbyło się w sposób pełni legalny. Poniżej przedstawimy najczęstsze problemy pracodawców mierzących się z zalegalizowaniem pracy obcokrajowca. Dobór odpowiedniej procedury. Legalizacja pracy może przyjąć kilka wariantów. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie...

Test rynku pracy to procedura, którą firma bądź osoba chcąca zatrudnić pracownika zagranicznego musi przejść, aby potwierdzić brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Test rynku pracy w swoim założeniu ma ochronę polskiego rynku pracy i aktywizację osób, które figurują w rejestrach bezrobotnych...

Branża budowlana w Polsce przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników. Wykwalifikowanych ślusarzy, spawaczy, dekarzy, czy wszelkiego rodzaju monterów pracodawcy muszą szukać z przysłowiową świecą. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w budowach, remontach i wykończeniach jest otwieranie wakatów dla cudzoziemców. Aktualnie największym zainteresowaniem firm z tego sektora,...

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą mieć świadomość, jakie obowiązki nakłada na nich prawo w związku z ich zatrudnieniem. Nie każdy wie między innymi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność zarówno w wypadku zatrudnienia obcokrajowca nieposiadającego dokumentu legalizującego jego pracę – jeżeli nie jest on z niego zwolniony, jak...

Na przestrzeni ostatniej dekady branża IT rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Choć polskie uczelnie kształcą coraz więcej cenionych specjalistów tej profesji, szacuje się, iż niedobór w sektorze IT sięga kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w dziedzinach technologii informacyjnej jest otwieranie wakatów dla...

Niebieska Karta UE wydawana jest pracownikom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji. Jest to dokument ustanowiony przez dyrektywę Rady 2009/50/WE, wydawany w niemal każdym kraju wspólnoty europejskiej. Pracownik jest wedle ww. dyrektywy pracownikiem wysoko wykwalifikowanym, gdy: Posiada wyższe...

Tylko część cudzoziemców jest zwolniona z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Dla pozostałych pracodawca powinien uzyskać dokument, który ich pracę zalegalizuje. Dziś napiszemy o zezwoleniach na pracę wydawanych przez Urzędy Wojewódzkie. Do wyboru mamy 5 rodzajów zezwoleń: A- dla cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce w...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie