PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Author: Mobirel

Wielu polskich przedsiębiorców zmaga się z zawiłościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców. Może Ty również chciałbyś podpisać umowę z obywatelem innego kraju i zastanawiasz się, jak tego dokonać nie narażając się jednocześnie na niedopełnienie obowiązków spoczywających na pracodawcy, a co za tym idzie – na kary finansowe i inne nieprzyjemności? Jak zatrudnić obcokrajowca a jednocześnie nie przeoczyć żadnej istotnej kwestii? O...

Relokacja pracowników do Polski  Zatrudnianie Cudzoziemców  już od kilku lat staje się normą i nieodłączną częścią procesu rekrutacji. Polska jako kraj, jest atrakcyjnym miejscem do rozwoju biznesu przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych, które chętnie zakładają tu swoje oddziały. Widoczny jest również trend rozwoju już istniejących w Polsce przedsiębiorstw, które poszerzają zakres swoich działań. Zwiększenie liczby inwestycji oraz ciągły rozwój firm sprawia, że...

Myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców? Odczuwasz braki kadrowe, a na polskim rynku pracy nie ma specjalistów z twojego zakresu zainteresowań - ten artykuł jest dla Ciebie! Według aktualnych danych Ministerstwa Rodziny i Pracy, w dalszym ciągu możemy zaobserwować rosnący trend odnośnie liczny zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, jak i liczbę wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.  Legalna praca dla cudzoziemców w...

Paszport jest najważniejszym dokumentem, który posiadać powinien każdy cudzoziemiec znajdujący się na terenie RP. Jest to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość, niezbędny do załatwienia niemal każdej sprawy urzędowej w Polsce, a jego brak może spowodować wiele problemów oraz wywołać u cudzoziemca dużo stresu. Utrata paszportu, zgubienie paszportu przez cudzoziemca przebywającego w Polsce, koniec okresu ważności paszportu, a także unieważnienie paszportu przez Organ...

Myślisz o zatrudnieniu cudzoziemców? Zastanawiasz się, od czego zacząć? Odczuwasz braki kadrowe, a na polskim rynku pracy nie ma specjalistów z twojego zakresu zainteresowań - ten artykuł jest dla Ciebie! Według aktualnych przepisów prawnych istnieje wiele przypadków, w jakich zatrudnienie cudzoziemców jest stosunkowo łatwiejsze, a co za tym idzie, ścieżka do zatrudnienia jest o wiele krótsza.  Legalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce Warunkiem...

W ostatnich latach możemy zauważyć znaczny wzrost liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski - nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. Warunki zatrudniania cudzoziemców różnią się zależności od kraju. W Polsce zatrudnianie cudzoziemców regulowane jest przez prawo krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu cudzoziemca, Pracodawca powinien skonsultować się z lokalnymi organami odpowiedzialnymi za imigrację i zatrudnienie....

Trwający od kilku lat dynamiczny rozwój rynku pracy w Polsce oraz korzystne warunki zatrudnienia przyciągają do Polski tysiące cudzoziemców, nie tylko niewykwalifikowanych pracowników, ale również specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w globalnych korporacjach. W 2023 roku liczba obcokrajowców pracujących w Polsce przekroczyła już milion. Spośród nich najwięcej jest obywateli Ukrainy i Białorusi, ale zauważalne jest zwiększenie liczby pracowników pochodzących z Indii,...

W dzisiejszym globalnym rynku pracy korzystanie z doświadczenia oraz umiejętności wyspecjalizowanych pracowników zagranicznych stało się nieodłączną częścią rozwoju oraz strategii wielu firm. Warto zauważyć, że proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców może być skomplikowany i czasochłonny. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracowników z zagranicy powinien mieć pełną świadomość na temat potencjalnych trudności wynikających ze skomplikowanego prawa imigracyjnego oraz ryzyka, które wiąże się...

Analizując sytuację demograficzną Europy oraz polski rynek pracy pod kątem trendów występujących w poszczególnych branżach możemy zidentyfikować trzy główne powody, dla których polscy pracodawcy powinni, choć w tym przypadku bardziej adekwatne byłoby stwierdzenie, są zmuszeni, do otworzenia drzwi swoich przedsiębiorstw dla zagranicznych pracowników. Pierwszym z negatywnych trendów jest znaczny spadek demograficzny, który zgodnie z przewidywaniami ekspertów przyczyni się do skurczenia polskiego...

Napływ zagranicznych pracowników do gospodarki kraju przyjmującego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Imigranci stanowią istotny element gospodarki kraju przyjmującego. W tym artykule skupię się na pięciu aspektach, które pokazują pozytywny wpływ imigracji na rozwój gospodarczy. Przybliżając tematykę z perspektywy korzyści, postaram się jednocześnie przedstawić złożoność tego zjawiska. Imigranci przyczyniają się do wzrostu dynamiki na rynku pracy, rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, a także...

Dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy może przysporzyć wiele stresu, w internecie popularne są takie hasła jak “kontrola pip z donosu”, “kontrola pip kary”, świadczą one o tym, że pracodawcy obawiają się nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez ten organ. Kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem osoby nie będącej obywatelem Unii Europejskiej to nie dość,...

Od ponad pół wieku Polska jest kierunkiem emigracyjnym przedstawicieli wszelkich nacji. Transformacja ustrojowa i związane z nią otwarcie granic umożliwiły swobodny przepływ ludności zarówno z, jak i do Polski. Kluczowe znaczenie miały tu zmiany przeprowadzane w latach 80 i 90 XX wieku. Otwarcie granic zachęciło wielu migrantów, głównie zza wschodniej granicy do przyjazdu do Polski i rozpoczęcia tu nowego życia....

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie