PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A
 

Author: Mobirel

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców to temat niezwykle popularny i ważny z punktu widzenia pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie spada zainteresowanie ich zatrudnieniem przez polskich pracodawców. Według danych GUS w połowie 2023 roku w Polsce pracowało 982,9 tys, cudzoziemców. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4%, co stanowi wzrost o 1,2 p....

Wynajem mieszkań cudzoziemcom jest tematem budzącym pewne kontrowersje i obawy w społeczeństwie. Zdarza się, że wynajmujący obawiają się bariery językowej oraz kulturowej, nieznajomości przez najemców przepisów dotyczących najmu w Polsce, stabilności finansowej cudzoziemców czy ich dbałości o nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że obawy te, które oczywiście mają prawo mieć właściciele mieszkań, nie dotyczą jedynie obcokrajowców, bo takie problemy mogą pojawić się...

Egzotyczne państwa kojarzą się z wakacjami przygodami, oryginalną kuchnią, odmienną kulturą. Ale egzotyczne kraje są też kolebką talentów, które zasilają polski rynek pracy. Coraz częściej w statystykach imigracyjnych znajdujemy zagranicznych pracowników w Polsce pochodzących z odległych zakątków świata takich jak Indie, Filipiny czy Brazylia. Ale, te państwa znają pewnie wszyscy. Są jednak takie kraje, o których mało kto słyszał, a...

Wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski posiada prawo jazdy wydane przez zagraniczne organy, i zakłada, że będą mogli posługiwać się nim również tutaj. Czy słusznie? Czy każde zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce? O tym kiedy trzeba wymienić zagraniczne prawo jazdy oraz jak uzyskać polskie prawo jazdy dla obcokrajowca piszemy w poniższym artykule. Prawo jazdy wydane w krajach UE i międzynarodowe...

Rynek najmu w Polsce jest dynamiczny i zróżnicowany, zarówno pod względem lokalnym, jak i cenowym. Jednocześnie jednak jest on stosunkowo mały i wciąż rozwijający się w porównaniu do innych państw europejskich. Wynajem mieszkań w przypadku osób młodych, rozpoczynających samodzielne życie, jak również cudzoziemców - studiujących lub pracujących w Polsce jest naturalnym pierwszym wyborem, dając większą elastyczność i mniejsze wymagania finansowe...

Jedną z głównych przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski w ciągu ostatnich lat są zagraniczne inwestycje. W konsekwencji, zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin takich jak: IT, finanse, automotive oraz na specjalistów z zakresu usług dla biznesu wzrosło nieporównywalnie względem lat ubiegłych. Międzynarodowe spółki otwierając w Polsce swój oddział potrzebują na miejscu kompetentnych pracowników, którzy pomogą we wdrożeniu know-how i rozwoju nowo powstałych...

Wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej niż urzędowych procedur obawia się wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Nie wiedzą oni często, że jedyne dodatkowe koszty, które muszą ponieść w związku z zatrudnieniem obcokrajowca to opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Koszt zawnioskowania o wydanie Zezwolenia na pracę typu A, ważnego powyżej...

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy. Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec nieposiadający ważnej wizy, który wyczerpał już możliwość podróży...

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu o inne okoliczności, o ile pracodawca uzyska dla nich wcześniej niezbędne tak-czy-inaczej zezwolenie na pracę....

Słowem wstępu: Karta Pobytu to nie to samo co Zezwolenie na pobyt czasowy. Terminy te często idą w parze, ponieważ Karta Pobytu wydawana jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na pobyt czasowy. Czy cudzoziemiec może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, nie posiadając jednocześnie karty pobytu? Tak. Sytuacja taka ma miejsce m.in. bezpośrednio po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,...

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP wiąże się dla pracodawców z obowiązkami, których należy dochować, aby zatrudnienie odbyło się w sposób pełni legalny. Poniżej przedstawimy najczęstsze problemy pracodawców mierzących się z zalegalizowaniem pracy obcokrajowca. Dobór odpowiedniej procedury. Legalizacja pracy może przyjąć kilka wariantów. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie należy uwzględnić narodowość, tytuł pobytowy cudzoziemca, historię jego pobytu i zatrudnienia w Polsce oraz przede...

Test rynku pracy to procedura, którą firma bądź osoba chcąca zatrudnić pracownika zagranicznego musi przejść, aby potwierdzić brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Test rynku pracy w swoim założeniu ma ochronę polskiego rynku pracy i aktywizację osób, które figurują w rejestrach bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy. Wykonanie testu rynku pracy umożliwia pracodawcy uzyskanie "Informacji Starosty" potwierdzającej brak...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie