PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Koszty zatrudnienia cudzoziemca

Wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej niż urzędowych procedur obawia się wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Nie wiedzą oni często, że jedyne dodatkowe koszty, które muszą ponieść w związku z zatrudnieniem obcokrajowca to opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
Koszt zawnioskowania o wydanie Zezwolenia na pracę typu A, ważnego powyżej 3 miesięcy to 100 zł, a jego przedłużenia 50 zł. Opłata za rejestrację Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł. Opłat tych można dokonać w kasach poszczególnych Urzędów lub na rachunek bankowy. Nie są to więc koszty przyprawiające o zawrót głowy.

Dodatkowo pracodawca w niektórych przypadkach zobowiązany do dostarczenia przetłumaczonych przysięgle dokumentów potwierdzających kwalifikacje cudzoziemca, takich jak certyfikaty zawodowe lub dyplomy ukończenia szkół i uczelni wyższych. Koszt tłumaczeń w najpopularniejszych językach to ok 40-50zł za stronę tłumaczeniową.

Jeśli pracodawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę powinien dołączyć odpis notarialny dowodu osobistego. Cena takiego odpisu to zazwyczaj 7,38zł brutto.

Pozostałe koszty niczym nie różnią się od tych ponoszonych względem pracownika z Polski. Pracodawca ma obowiązek przekazywać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy należne od wynagrodzenia, a także opłacać składki ZUS.

Koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę leżą po stronie pracodawcy i mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu. Podmiot zatrudniający nie może natomiast obciążać tymi kosztami pracownika.
Odwrotnie sytuacja wygląda z procedurą wnioskowania o wydanie Zezwolenia na pobyt, w którym stroną wnioskującą jest pracownik i to on obowiązany jest opłacić wynikające z tego tytułu należności względem organów administracji publicznej.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie