PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Czym jest Informacja Starosty i jak ją uzyskać?

Test rynku pracy to procedura, którą firma bądź osoba chcąca zatrudnić pracownika zagranicznego musi przejść, aby potwierdzić brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Test rynku pracy w swoim założeniu ma ochronę polskiego rynku pracy i aktywizację osób, które figurują w rejestrach bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy. Wykonanie testu rynku pracy umożliwia pracodawcy uzyskanie „Informacji Starosty” potwierdzającej brak kandydatów na wskazane stanowisko. Potwierdzenie, że wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy będzie w wielu przypadkach wymagane, aby móc uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, bądź zezwolenie na pobyt czasowy przez niego samego.

Pierwszą czynnością zmierzającą do uzyskania Informacji Starosty jest złożenie Krajowej Oferty Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Możemy zgłosić ją online przez portal praca.gov.pl bądź osobiście w siedzibie urzędu. Minimalny okres, przez jaki oferta pozostanie aktualna to 14 dni. W przypadku braku kandydatów, Informacja Starosty może być wydana po tym czasie. Jeżeli jednak wśród bezrobotnych znajdą się osoby, spełniające oczekiwania wskazane w ofercie, należało będzie zapoznać się z ich kandydaturą, a wydanie Informacji Starosty przedłużyć może się do 21 dni. Posiadając więc kandydata, na którego zatrudnieniu zależy nam jak najszybciej istotne jest, aby ofertę opisać jak najprecyzyjniej.

Pracodawcy powinni pamiętać, iż wszystkie wymagania wskazane w Krajowej Ofercie Pracy muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentach przedstawianych przez cudzoziemca. Przykład: Jeśli w Krajowej Ofercie Pracy wskażemy, że poszukiwany przez nas kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe na kierunku rachunkowość, podczas składania wniosku o wydanie Zezwolenia na pracę będziemy zobowiązani przedstawić dyplom ukończenia takiej szkoły przez cudzoziemca, dla którego staramy się o wydanie zezwolenia. Warto przemyśleć więc wszystkie wskazane wymagania i sprawdzić możliwość uzyskania dokumentów potwierdzających ich spełnienie przed dniem złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na pracę.

Pracodawca ma obowiązek wskazać w Krajowej Ofercie Pracy wymagania adekwatne do danego stanowiska. Jeżeli urząd uzna, że pracodawca zaniżył lub zawyżył oczekiwania względem kandydata, zamieści taki komunikat w Informacji Starosty, co często uniemożliwi wykorzystanie jej do uzyskania zezwolenia na pracę. Stawka wynagrodzenia podana w Krajowej Ofercie Pracy także powinna mieścić się w widełkach średnich płac na danym stanowisku w danym powiecie. Jeśli więc okaże się, że średnie wynagrodzenie na stanowisku na które chcemy zatrudnić cudzoziemca odnotowane przez urząd wynosi np. 3500zł – 5500 zł brutto, pensja niższa niż 3500zł uznana zostanie za zaniżoną.

Istnieje szereg zwolnień z konieczności uzyskiwania Informacji Starosty, związanych bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, z wcześniejszym wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, bądź np. ze względu na długi okres legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Przed przystąpieniem do procedur wnioskowania o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, warto zweryfikować możliwość skorzystania z takiego zwolnienia.

Wierzymy że informacje opisane w tym artykule ułatwią Państwu przejście przez procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z profesjonalnej obsługi administracyjnej w tym zakresie bądź wziąć udział w organizowanych przez nas szkoleniach, zapraszamy do kontaktu.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie