PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Zezwolenie na pobyt dla pracowników delegowanych

Jedną z głównych przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski w ciągu ostatnich lat są zagraniczne inwestycje. W konsekwencji, zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin takich jak: IT, finanse, automotive oraz na specjalistów z zakresu usług dla biznesu wzrosło nieporównywalnie względem lat ubiegłych.
Międzynarodowe spółki otwierając w Polsce swój oddział potrzebują na miejscu kompetentnych pracowników, którzy pomogą we wdrożeniu know-how i rozwoju nowo powstałych filii. Często rolę taką przejmują osoby, które doświadczenie zdobyły w kraju macierzystym spółki wchodzącej do Polski. Stosunek zatrudnienia w oparciu o który osoba pozostająca na zagranicznej liście płac podmiotu powiązanego wykonuje pracę w Polsce nazywamy oddelegowaniem.

Pierwszym krokiem, aby delegowany pracownik mógł przyjechać i pracować w Polsce jest uzyskanie Zezwolenia
na pracę typu C. Na jego podstawie pracownik może zawnioskować o wydanie wizy D06, uprawniającej go do pobytu
w Polsce oraz wielokrotne wjazdy do Strefy Schengen przez okres do jednego roku. Należy pamiętać, że to podmiot zagraniczny jest stroną wnioskującą

Co zatem w sytuacji, gdy delegowany pracownik potrzebny jest w Polsce przez okres przekraczający ważność wizy? Możliwe jest oczywiście ponowne zawnioskowanie o wizę krajową.
W takiej sytuacji ustawodawca przewidział jednak również możliwość zawnioskowania o zezwolenie na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego.

Podstawowym warunkiem wnioskowania o ten typ zezwolenia na pobyt jest posiadanie zarejestrowanego Zezwolenia na pracę typu C. Wskazuje to bezsprzecznie, iż celem pobytu jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika delegowanego na terytorium Polski. Aby wniosek został rozpatrzony pracownik musi wykazać, że delegowanie będzie trwało przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty, które należy przedłożyć:

  • zezwolenie na pracę typu C lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
  • ubezpieczenie zdrowotne (należy pamiętać, iż osoba delegowana powinna mieć w Polsce wykupione ubezpieczenie komercyjne, ponieważ pracodawca nie zgłasza jej do ZUS)
  • dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu – w tym wypadku będzie to umowa delegowania
  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu – może to być m.in. umowa najmu, własności lub użyczenia lokalu mieszkalnego.

Opłata za ten typ Zezwolenia wynosi 340 zł, czyli o 100 zł mniej niż za standardowe Zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę. Decyzja jest wydawana na okres do 3 lat, a datę końcową warunkuje przedstawiona umowa oddelegowująca.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie