PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Zatrudnianie cudzoziemca w branży budowlanej

Branża budowlana w Polsce przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników. Wykwalifikowanych ślusarzy, spawaczy, dekarzy, czy wszelkiego rodzaju monterów pracodawcy muszą szukać z przysłowiową świecą.

Rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w budowach, remontach i wykończeniach jest otwieranie wakatów dla cudzoziemców. Aktualnie największym zainteresowaniem firm z tego sektora, podobnie jak w innych branżach wciąż cieszą się obywatele Ukrainy, jednak pracownicy fizyczni docierają do nas co raz częściej również z Białorusi, Mołdawii, a nawet odległych Chin czy Wietnamu.

Pracodawcy, którzy mają w planach zatrudnić cudzoziemca powinni pamiętać, że względem obywateli krajów z za naszej wschodniej granicy obowiązują uproszczone przepisy dotyczące legalizacji ich zatrudnienia przez pierwsze 6 miesięcy. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, pod warunkiem zarejestrowania przez firmę Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Odpowiednim Urzędem do zarejestrowania dokumentu będzie ten właściwy ze względu na adres rejestrowy firmy.

Jeśli cudzoziemiec pochodzi z innego kraju niż wymienione w poprzednim akapicie, lub wykorzystał już okres 180 dni pracy na podstawie „oświadczenia”, jednym z dostępnych rozwiązań dla pracodawcy jest uzyskanie dla pracownika Zezwolenia na pracę typu A. O dokument ten wnioskuje się do Wojewody właściwego dla siedziby rejestrowej firmy zatrudniającej cudzoziemca. Jest to procedura, która trwa dłużej i jest nieco bardziej skomplikowana od uzyskania „oświadczenia”, jednak i tutaj ustawodawca przygotował pewne ułatwienia związane z wysokimi niedoborami pracowników w branży budowlanej.

Jeśli prowadzicie Państwo firmę budowlaną lub remontową, z dużym prawdopodobieństwem będziecie mogli skorzystać ze zwolnienia na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2018 (poz. 1264) w zakresie uzyskiwania tzw. Informacji Starosty. Czym dokładnie jest Informacja Starosty i jak ją uzyskać opiszemy w osobnym artykule. Zawody z branży budowlanej, które zostały uznane za deficytowe i podlegają wspomnianemu zwolnieniu to: Murarze, Betoniarze, Tynkarze, Glazurnicy, Cieśle i stolarze, Robotnicy budowy dróg, Dekarze, Posadzkarze, parkieciarze, Monterzy izolacji, Malarze budowlani, Spawacze, Ślusarze oraz Elektrycy budowlani.

Mamy nadzieję, że informacje opisane w tym artykule ułatwią Państwu przejście przez procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z profesjonalnej obsługi administracyjnej w tym zakresie bądź wziąć udział w organizowanych przez nas szkoleniach, zapraszamy do kontaktu z nami.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie