PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Rejestracja obywatela UE

Zatrudniając obywatela Unii Europejskiej nie musimy starać się o zezwolenie na pracę. Sam pracownik musi jednak pamiętać, że jako obywatel UE, obywatel EFTA lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkujący w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy jest on zobowiązany do zarejestrowania swojego pobytu u właściwego miejscowo Wojewody.

Aby zarejestrować pobyt należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim zgodnym z adresem zamieszkania wypełniony czytelnie wniosek o rejestrację pobytu (wnioski najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego Urzędu lub oficjalnej strony Urzędu ds. cudzoziemców), kserokopię paszportu oraz dokumenty dodatkowe związane bezpośrednio z celem pobytu.

Potwierdzenie rejestracji obywatela UE może okazać się niezbędne, aby wymienić prawo jazdy, zawrzeć umowę z operatorem sieci komórkowej, założyć konto w banku, lub starać się o świadczenia socjalne. Warto więc skierować pracownika do Urzędu już w pierwszym miesiącu jego pobytu w Polsce, jeżeli planujemy kontynuować z nim współpracę.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie