PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Jak wygląda procedura zmiany pracy w przypadku absolwentów polskich uczelni?

Absolwenci polskich studiów stacjonarnych posiadający Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę mogą zmienić pracodawcę bez konieczności zmiany decyzji. Ciąży na nich wyłącznie obowiązek pisemnego poinformowania Urzędu o tej zmianie.

Decyzja pobytowa w celu wykonywania pracy dla absolwentów studiów stacjonarnych nie określa warunków zatrudnienia, zmianę pracodawcy należy jednak zgłosić aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało wydane oraz że nadal spełniane są warunki niezbędne do jego udzielenia.

Podobne jest gdy student planuje zmienić uczelnie. Jeśli adres zamieszkania nie uległ zmianie i cudzoziemiec wciąż podlega pod właściwość miejscową tego samego Urzędu Wojewódzkiego powinien pisemnie poinformować Wojewodę, który wydał decyzję. Dodatkowo do informacji ma obowiązek dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni i potwierdzenie posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie pobytu w Polsce.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie