PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Dane statystyczne dotyczące napływu cudzoziemców do Polski.

Powołując się na dane publikowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawiamy Państwu krótki raport dotyczący napływu cudzoziemców do Polski w I połowie bieżącego roku.

Jak podają rządowe dane, liczba wniosków w sprawie legalizacji pobytu wzrosła o 14% względem ubiegłego roku.

Od początku 2019 roku w całej Polsce złożono ponad 134 000 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemców.

Aż 92% wniosków dotyczyło Zezwoleń na pobyt czasowy. Na pozostałe 8% składają się Zezwolenia na pobyt stały oraz Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Wśród wszystkich wnioskujących o Zezwolenie na pobyt czasowy największą popularnością cieszą się wnioski z tytułu wykonywania pracy. Pod względem obywatelstwa przyjezdnych, na pierwszym miejscu znajdują się obywatele Ukrainy (aż 68% wszystkich wniosków), następnie Białoruś, Gruzja, Indie i Rosja.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie