PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Kto może ubiegać się o status Rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

Cudzoziemcy przebywający w Polsce nieprzerwanie od 5 lat, którzy pracowali i mogą udokumentować regularny i stabilny dochód przez cały ten okres, a także posiadają udokumentowaną znajomości języka polskiego są uprawnieni do wnioskowania o nadanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Jest to wyjątkowy rodzaj zezwolenia na pobyt stały, którego decyzję wydaje Wojewoda na czas nieoznaczony. Co 5 lat należy jednak wymienić wydaną kartę, w celu zaktualizowania danych adresowych oraz zdjęcia.

Uprawnionymi do wnioskowania o ten rodzaj zezwolenia są cudzoziemcy, którzy wykonywali w Polsce pracę przez okres 5 lat, a ich pobyt był legalny na podstawie karty pobytu z tytułu pracy lub krajowej wizy pracowniczej (oznaczonej numerem 05 lub 06).

W przypadku studentów polskich studiów stacjonarnych posiadających dokument pobytowy z tego tytułu, do 5 letniego nieprzerwanego pobytu w Polsce zalicza się połowę okresu odbywania studiów.×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie