PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Jakie wyróżnia się rodzaje zezwoleń na pracę?

Tylko część cudzoziemców jest zwolniona z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Dla pozostałych pracodawca powinien uzyskać dokument, który ich pracę zalegalizuje. Dziś napiszemy o zezwoleniach na pracę wydawanych przez Urzędy Wojewódzkie. Do wyboru mamy 5 rodzajów zezwoleń:

A- dla cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce w firmie której siedziba, oddział, zakład bądź inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP

B- dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki, lub w związku z funkcją komplementariusza bądź prokurenta przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

C- dla cudzoziemca, który wykonuje pracę w firmie zagranicznej, delegowanego na terytorium RP na okres powyżej 30 dni w ciągu roku do podmiotu posiadającego powiązania kapitałowe z firmą delegującą

D- dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce, delegowanego na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym

E- dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium RP na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż wskazane w zezwoleniach typu B, C, D×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie