PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
× PRZECZYTAJ ARTYKUŁ:

Relokowaliśmy ponad 1000 specjalistów IT do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour...


PRZECZYTAJ INNE ARTYKUŁY 
PRZECZYTAJ
ARTYKUŁ:

PROGRAM POLAND
BUSINESS HARBOUR
Q
&
A

Pytania i odpowiedzi

Dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy może przysporzyć wiele stresu, w internecie popularne są takie hasła jak “kontrola pip z donosu”, “kontrola pip kary”, świadczą one o tym, że pracodawcy obawiają się nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez ten organ. Kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem osoby nie będącej obywatelem Unii Europejskiej to nie dość,...

Od ponad pół wieku Polska jest kierunkiem emigracyjnym przedstawicieli wszelkich nacji. Transformacja ustrojowa i związane z nią otwarcie granic umożliwiły swobodny przepływ ludności zarówno z, jak i do Polski. Kluczowe znaczenie miały tu zmiany przeprowadzane w latach 80 i 90 XX wieku. Otwarcie granic zachęciło wielu migrantów, głównie zza wschodniej granicy do przyjazdu do Polski i rozpoczęcia tu nowego życia....

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców to temat niezwykle popularny i ważny z punktu widzenia pracodawców zatrudniających obywateli krajów trzecich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie spada zainteresowanie ich zatrudnieniem przez polskich pracodawców. Według danych GUS w połowie 2023 roku w Polsce pracowało 982,9 tys, cudzoziemców. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4%, co stanowi wzrost o 1,2 p....

Wynajem mieszkań cudzoziemcom jest tematem budzącym pewne kontrowersje i obawy w społeczeństwie. Zdarza się, że wynajmujący obawiają się bariery językowej oraz kulturowej, nieznajomości przez najemców przepisów dotyczących najmu w Polsce, stabilności finansowej cudzoziemców czy ich dbałości o nieruchomość. Pamiętajmy jednak, że obawy te, które oczywiście mają prawo mieć właściciele mieszkań, nie dotyczą jedynie obcokrajowców, bo takie problemy mogą pojawić się...

Egzotyczne państwa kojarzą się z wakacjami przygodami, oryginalną kuchnią, odmienną kulturą. Ale egzotyczne kraje są też kolebką talentów, które zasilają polski rynek pracy. Coraz częściej w statystykach imigracyjnych znajdujemy zagranicznych pracowników w Polsce pochodzących z odległych zakątków świata takich jak Indie, Filipiny czy Brazylia. Ale, te państwa znają pewnie wszyscy. Są jednak takie kraje, o których mało kto słyszał, a...

Wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski posiada prawo jazdy wydane przez zagraniczne organy, i zakłada, że będą mogli posługiwać się nim również tutaj. Czy słusznie? Czy każde zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce? O tym kiedy trzeba wymienić zagraniczne prawo jazdy oraz jak uzyskać polskie prawo jazdy dla obcokrajowca piszemy w poniższym artykule. Prawo jazdy wydane w krajach UE i międzynarodowe...

Rynek najmu w Polsce jest dynamiczny i zróżnicowany, zarówno pod względem lokalnym, jak i cenowym. Jednocześnie jednak jest on stosunkowo mały i wciąż rozwijający się w porównaniu do innych państw europejskich. Wynajem mieszkań w przypadku osób młodych, rozpoczynających samodzielne życie, jak również cudzoziemców - studiujących lub pracujących w Polsce jest naturalnym pierwszym wyborem, dając większą elastyczność i mniejsze wymagania finansowe...

Jedną z głównych przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski w ciągu ostatnich lat są zagraniczne inwestycje. W konsekwencji, zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin takich jak: IT, finanse, automotive oraz na specjalistów z zakresu usług dla biznesu wzrosło nieporównywalnie względem lat ubiegłych. Międzynarodowe spółki otwierając w Polsce swój oddział potrzebują na miejscu kompetentnych pracowników, którzy pomogą we wdrożeniu know-how i rozwoju nowo powstałych...

Wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej niż urzędowych procedur obawia się wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Nie wiedzą oni często, że jedyne dodatkowe koszty, które muszą ponieść w związku z zatrudnieniem obcokrajowca to opłaty skarbowe wnoszone do Urzędu rozpatrującego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Koszt zawnioskowania o wydanie Zezwolenia na pracę typu A, ważnego powyżej...

Okres świąteczny i noworoczny to czas częstych wyjazdów w odwiedziny do rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy cudzoziemcy przebywający w Polsce mają jednak możliwość legalnego przekraczania granicy. Warto pamiętać, że do kraju pochodzenia może wyjechać każdy, nawet osoba, której jedynym tytułem pobytowym jest stempel potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Cudzoziemiec nieposiadający ważnej wizy, który wyczerpał już możliwość podróży...

Istnieją trzy rodzaje wiz wydawanych cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celu podjęcia pracy. To o którą wizę należy zawnioskować zależy od rodzaju posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. Zatrudnieni mogą zostać również kandydaci posiadający jeden z innych typów wiz, jeżeli zostały one wydane w oparciu o inne okoliczności, o ile pracodawca uzyska dla nich wcześniej niezbędne tak-czy-inaczej zezwolenie na pracę....

Słowem wstępu: Karta Pobytu to nie to samo co Zezwolenie na pobyt czasowy. Terminy te często idą w parze, ponieważ Karta Pobytu wydawana jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na pobyt czasowy. Czy cudzoziemiec może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, nie posiadając jednocześnie karty pobytu? Tak. Sytuacja taka ma miejsce m.in. bezpośrednio po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,...

×
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zadzwoń: +48 790 680 062

    a my zadzwonimy do Ciebie