Proces administracji zatrudnienia

Początek procedury: Klient oraz cudzoziemiec otrzymują dokładny opis procedury, przewidywany okresu trwania poszczególnych etapów i wykaz potrzebnych dokumentów. Cudzoziemcy wypełniają ankietę dotyczącą danych osobowych oraz przesyłają skany posiadanych dokumentów.

 

Koniec procedury: Klient oraz cudzoziemiec otrzymują informację o warunkach wydanych zezwoleń, możliwości ich przedłużeń oraz czynnościach urzędowych jakie wymagane będą, jeśli warunki zatrudnienia uległyby zmianie – na tym etapie przesyłamy skany wydanych przez Urząd dokumentów będących przedmiotem procedury.

 

Podczas całej procedury komunikacja ma charakter wystandaryzowany:

  • Maksymalny czas odpowiedzi na zapytanie to 24h
  • Zapewniamy bezpieczne przechowywanie informacji oraz dokumentów
  • Po zakończeniu procedury pozostałe dokumenty są niszczone bądź zwracane Klientowi
  • Komunikacja jednowątkowa
  • Nasze działania oparte są na obowiązujących przepisach prawa polskiego
×
Zadzwoń: +48570300998

a my zadzwonimy do Ciebie